همه با هم - آخرين عناوين امام خامنه ای :: نسخه کامل http://baham91.ir/mazhabi/khamenei Sat, 20 Jul 2019 01:19:47 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://baham91.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری همه با هم http://baham91.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری همه با هم آزاد است. Sat, 20 Jul 2019 01:19:47 GMT امام خامنه ای 60 عکس نوشته/ سخن مقام معظم رهبری در رابطه با "دانشجو" http://baham91.ir/vdcawwnu.49n6a15kk4.html به گزارش همه با هم، به مناسبت روز دانشجو، جمله ای طلایی از رهبر انقلاب اسلامی در قالب عکس نوشته بر روی این سایت قرار گرفت. ]]> امام خامنه ای Mon, 07 Dec 2015 09:01:05 GMT http://baham91.ir/vdcawwnu.49n6a15kk4.html بررسی مفهوم پیشرفت وتوسعه از منظر مقام معظم رهبری http://baham91.ir/vdcb9sb5.rhbg0piuur.html دلگان گلمورتی نوشت:به دنبال تبیین دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (حفظه ا…) درباره مفهوم پیشرفت و ابعاد گوناگون آن در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی لازم است به بیان کلیات و برخی تعاریف واژه‌های توسعه و پیشرفت، بیان جنبه‌های گوناگون پیشرفت در حیطه‌های مختلف، مقصود غایی پیشرفت در معانی عام و خاص آن، اولویت‌های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از منظر مقام معظم رهبری، بپردازیم.پیشرفت و تکامل، یک احساس فطرى است که در ذات انسان نهفته و انسان از ابتداى زندگى اجتماعى خود، همواره سعى در پیشرفت و بهبود شرایط زندگى خود داشته است. امروزه پیشرفت در تمام ابعاد سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى وجهه همت تمام نظام‏هاى سیاسى است. اهمیت پیشرفت و تعالى در جهان کنونى به گونه‏اى است که گام برنداشتن یک جامعه در جهت پیشرفت، به منزله مرگ تدریجى و نابودى آن جامعه خواهد بود. بر همین اساس، زیربنا و اساس فکرى رهبران و دولت‏مردان تمام جوامع را، گسترش پیشرفت همه‏جانبه از طریق ارائه راه‏کارهاى اساسى با شاخص‏هاى معین تشکیل مى‏دهد. رسیدن و دست‏یابى به پیشرفت در هر جامعه‏اى مستلزم تعیین راه‏کار، بهره‏گیرى از الگو و در نظر گرفتن شرایط و شاخص‏هاستمتن زیر مربوط به بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره ی دو مفهوم پیشرفت و توسعه است . بحثى که براى الگوى پیشرفت میکنیم، براى این نیست که مى‏خواهیم پیشرفت را شروع کنیم؛ پیشرفت از انقلاب شروع شده، بلکه به این معناست که با بحث نظرى و تعریف شفاف و ضابطه‏مند از پیشرفت، قصد داریم یک باور همگانى در درجه‏ اول در بینِ نخبگان، بعد در همه‏ى مردم به وجود بیاید که بدانند دنبال چه هستیم و به کجا میخواهیم برسیم و بخشهاى گوناگون نظام بدانند چه کار باید بکنند. این را باید پیدا کنیم. البته من امروز نمیخواهم مدل و الگوى پیشرفت را اینجا مطرح کنم؛ نه، میخواهم لزوم این کار را بگویم…. چرا لزوم این کار را باید بیان کرد؟ خیلى ساده است؛ به خاطر اینکه امروز در چشم بسیارى از نخبگان ما، بسیارى از کارگزاران ما، مدل پیشرفت صرفاً مدلهاى غربى است؛ توسعه و پیشرفت را باید از روى مدل هایى که غربى‏ها براى ما درست کرده‏اند، دنبال و تعقیب کنیم. امروز در چشم کارگزارانِ ما این است و این چیز خطرناکى است؛ چیز غلطى است؛ هم غلط است، خطاست، هم خطرناک است. غربى‏ها در تبلیغات خیلى ماهرند؛ یعنى ماهر شده‏اند؛ در طول این دویست سیصد سالى که کار تبلیغاتى پى‏درپى میکنند، با تبلیغات موفقِ خودشان توانسته‏اند این باور را در بسیارى از ذهنها به وجود بیاورند که توسعه‏یافتگى مساوى است با غرب و غربى شدن! هر کشورى بخواهد کشور توسعه‏یافته‏اى محسوب بشود، بایستى غربى بشود! این تبلیغات آنهاست. هر کشورى که از الگوهاى موجود غرب فاصله داشته باشد، توسعه‏یافته نیست! و هر چه فاصله‏اش بیشتر، فاصله‏اش از توسعه‏یافتگى بیشتر! این‏طورى میخواهند جا بیندازند و متأسفانه در ذهنها جا انداخته‏اند.آنچه که موجب میشود ما الگوى غربى را براى پیشرفت جامعه‏ى خودمان ناکافى بدانیم،در درجه‏ى اول این است که نگاه جامعه‏ى غربى و فلسفه‏هاى غربى به انسان-البته فلسفه‏هاى غربى مختلفند؛اما برآیند همه‏ آنها این است-با نگاه اسلام به انسان،بکلى متفاوت است؛یک تفاوت بنیانى و ریشه‏اى دارد.لذا پیشرفت که براى انسان و به وسیله‏ى انسان است،در منطق فلسفه‏ى غرب معناى دیگرى پیدا میکند،تا در منطق اسلام.پیشرفت از نظر غرب،پیشرفت مادى است؛ محور،سود مادى است؛هرچه سود مادى بیشتر شد،پیشرفت بیشتر شده است؛افزایش ثروت و قدرت.این،معناى پیشرفتى است که غرب به دنبال اوست؛منطق غربى و مدل غربى به دنبال اوست و همین را به همه توصیه میکنند. پیشرفت وقتى مادى شد،معنایش این است که اخلاق و معنویت را میشود در راه چنین پیشرفتى قربانى کرد.یک ملت به پیشرفت دست پیدا کند؛ولى اخلاق و معنویت در او وجود نداشته باشد.اما از نظر اسلام،پیشرفت این نیست.البته پیشرفت مادى مطلوب است،اما به عنوان وسیله.هدف،رشد و تعالى انسان است . ما وقتى می گوئیم پیشرفت، نباید توسعه‏ به مفهوم رایج غربى تداعى بشود. امروز توسعه، در اصطلاحات سیاسى و جهانى و بین‌المللى حرف رائجى است. ممکن است پیشرفتى که ما میگوئیم، با آن چه که امروز از مفهوم توسعه در دنیا فهمیده میشود، وجوه مشترکى داشته باشد – که حتماً دارد – اما در نظام واژگانى ما، کلمه‏ پیشرفت معناى خاص خودش را داشته باشد که با توسعه در نظام واژگانى امروز غرب، نبایستى اشتباه بشود. آن چه ما دنبالش هستیم، لزوماً توسعه‏ى غربى – با همان مختصات و با همان شاخص ها – نیست. غربى‏ها یک تاکتیک زیرکانه‏ تبلیغاتى را در طول سالهاى متمادى اجرا کردند و آن این است که کشورهاى جهان را تقسیم کردند به توسعه‏یافته، در حال توسعه و توسعه‏نیافته. خب، در وهله‏ى اول انسان خیال میکند توسعه‏یافته یعنى آن کشورى که از فناورى و دانش پیشرفته‏اى برخوردار است، توسعه‏نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت؛ در حالى که قضیه این نیست. عنوان توسعه‏یافته – و آن دو عنوان دیگرى که پشت سرش مى‏آید، یعنى در حال توسعه و توسعه‏نیافته – یک بارِ ارزشى و یک جنبه‏ى ارزش‏گذارى همراه خودش دارد. در حقیقت وقتى میگویند کشور توسعه یافته، یعنى کشور غربى! با همه‏ى خصوصیاتش: فرهنگش، آدابش، رفتارش و جهت‏گیرى سیاسى‏اش؛ این توسعه‏یافته است. در حال توسعه یعنى کشورى که در حال غربى شدن است؛ توسعه‏نیافته یعنى کشورى که غربى نشده و در حال غربى شدن هم نیست. این جورى میخواهند معنا کنند. در واقع در فرهنگ امروز غربى، تشویق کشورها به توسعه، تشویق کشورها به غربى شدن است! این را باید توجه داشته باشید. بله، در مجموعه‏ى رفتار و کارها و شکل و قواره‏ کشورهاى توسعه‏یافته‏ غربى، نکات مثبتى وجود دارد – که من ممکن است بعضى‏اش را هم اشاره کنم – که اگر بناست ما اینها را یاد هم بگیریم، یاد می گیریم؛ اگر بناست شاگردى هم کنیم، شاگردى میکنیم؛ اما از نظر ما، مجموعه‏اى از چیزهاى ضد ارزش هم در آن وجود دارد. لذا ما مجموعه‏ غربى شدن، یا توسعه‏یافته‏ به اصطلاحِ غربى را مطلقاً قبول نمی کنیم. پیشرفتى که ما میخواهیم چیز دیگرى است. پیشرفت براى همه‏ کشورها و همه‏ جوامع عالم، یک الگوى واحد ندارد. پیشرفت یک معناى مطلق ندارد؛ شرائط گوناگون – شرائط تاریخى، شرائط جغرافیائى، شرائط جغرافیاى سیاسى، شرائط طبیعى، شرائط انسانى و شرائط زمانى و مکانى – در ایجاد مدلهاى پیشرفت، اثر می گذارد. ممکن است یک مدل پیشرفت براى فلان کشور یک مدل مطلوب باشد؛ عیناً همان مدل براى یک کشور دیگر نامطلوب باشد. بنابراین یک مدل واحدى براى پیشرفت وجود ندارد که ما آن را پیدا کنیم، سراغ آن برویم و همه‏ى اجزاء آن الگو را در خودمان ایجاد کنیم و در کشورمان پیاده کنیم؛ چنین چیزى نیست. پیشرفت در کشور ما – با شرائط تاریخى ما، با شرائط جغرافیائى ما، با اوضاع سرزمینى ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، با فرهنگ ما و با میراث ما – الگوى ویژه‏ى خود را دارد؛ باید جستجو کنیم و آن الگو را پیدا کنیم. آن الگو ما را به پیشرفت خواهد رساند؛ نسخه‏هاى دیگر به درد ما نمیخورد؛ چه نسخه‏ى پیشرفت آمریکائى، چه نسخه‏ى پیشرفت اروپائى از نوع اروپاى غربى، چه نسخه‏ى پیشرفت اروپائى از نوع اروپاى شمالى – کشورهاى اسکاندیناوى، که آنها یک نوع دیگرى هستند – هیچ کدام از اینها، براى پیشرفت کشور ما نمیتواند مدل مطلوب باشد. ما باید دنبال مدل بومى خودمان بگردیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومى پیشرفت را متناسب با شرائط خودمان پیدا کنیم.بنابراین برای رسیدن به افقهای مطلوب زندگی که همان زندگی توسعه یافته و همراه با پیشرفت است به نحو شایسته ای به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزشهای دینی و ملی طراحی و تدوین گردد.از آنجایی که هدف از این نگارش تبیین دیدگاهها و تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است ابتدا معیارهای پیشرفت یا شاخصه های یک جامعه توسعه یافته را بیان نموده و سپس به سیاست های توسعه از دیدگاه ایشان می پردازیم .الف ـ شاخصه های جامعه توسعه یافتهرهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین شاخصه های جامعه توسعه یافته می فرمایند :« معیارهای پیشرفت عبارتند از :۱ ـ فرا صنعتی شدن۲ ـ خودکفایی در نیازهای اساسی۳ ـ افزایش بهره وری۴ ـ ارتقای سطح سواد۵ ـ ارتقای خدمات رسانی به شهروندان۶ ـ افزایش امید به زندگی۷ ـ رشد ارتباطات۸ ـ مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی » (۱ )مطابق نظریه حضرت آیت الله خامنه ای شاخصه های پیشرفت در جامعه عبارتند از :۱ ـ فرا صنعتی شدن : جامعه پیشرفته و توسعه یافته از نظر ایشان جامعه ای است که از مرحله صنعتی اولیه و کارخانه های دودکشی پا را فراتر گذاشته و به مرحله ای بالاتر یعنی ورود به عرصه تکنولوژی های سطح بالا شده است .تکنولوژی هایی مثل نانو تکنولوژی تکنولوژی هسته ای تکنولوژی های مربوط به فناوری اطلاعات و هوا فضا و خلاصه هرگونه تکنولوژی که تعلقی به صنایع پایین دستی مثل کارخانه های دودکشی نداشته باشد.۲ ـ خودکفایی در نیازهای اساسی : جامعه پیشرفته جامعه ای است که در نیازهای اساسی به خودکفایی رسیده باشد . خودکفایی در نیازهای اساسی ضریب امنیت ملی را افزایش داده و نوعی احساس آرامش روحی و روانی را برای مردم به ارمغان می آورد. و باعث نوعی نشاط و امیدواری می گردد. البته اگر سرمایه ساختار نیروی انسانی امکان تبادل کالا صادرات و عوامل دیگر وجود داشته باشد هر چه بر حوزه و دامنه خودکفایی افزوده شود زمینه رونق اقتصادی و امنیت بیشتر را فراهم می آورد. به هر حال در مدل فکری رهبری انقلاب اسلامی توسعه بدون ساماندهی و تحقق خودکفایی در نیازهای اساسی توسعه ای غیرمدبرانه و آسیب پذیر خواهد بود. نیازمندی کالاهای اساسی دست دشمنان را در اعمال فشار برای ایجاد نابسامانی در توسعه کشور باز می گذارد. ۳ ـ افزایش بهره وری : بهره وری از تلفیق اثربخشی و کارآمدی حاصل می آید . اقدام بهره وری اقدامی است که ما را به هدف برساند (اثربخشی داشته باشد) و رساندن به هدف با کمترین هزینه به انجام رسد. بنابراین وقتی سخن از بهره وری به میان می آید منظور این است که کارها را طوری تنظیم کنیم که با کمترین هزینه بهترین روش و کوتاه ترین مسیر ما را به هدف برساند. شاخص بهره وری شاخص مهمی است که رهبری انقلاب اسلامی آنرا به عنوان یکی از معیارهای جامعه توسعه یافته درنظر گرفته اند.ـ۴ ارتقای سطح سواد : وضعیت علمی و مهارتی نیروی انسانی مهمترین شاخصه جامعه توسعه یافته است . مهمترین سرمایه هر جامعه نیروی انسانی است برای تحقق توسعه پویا و مستمر آموزش رکن اساسی است البته آموزشهای هدفمند و کاربردی که بتواند بستر لازم برای توسعه را فراهم آورد. بنابراین اگر بخواهیم جامعه پیشرفته ای داشته باشیم باید سطح سواد جامعه را افزایش دهیم .۵ ـ ارتقای خدمات رسانی به شهروندان : جامعه ای توسعه یافته خواهد بود که سطح خدمات رسانی به شهروندان در سطح مطلوبی باشد. هدف حکومت در اسلام خدمت رسانی به مردم است . بنابراین جامعه پیشرفته اسلامی جامعه ای است که سطح این خدمات ارائه شده از یک حد استاندارد و مطلوبیتی برخوردار باشد. چگونگی خدمات حمل و نقل خدمات امنیتی و قضایی خدمات آموزشی درمانی ورزشی فرهنگی و انطباق این خدمات با معیارهای استاندارد ابزار دیگری برای سنجش جامعه پیشرفته است . برای تحقق توسعه موردنظر باید ابعاد گوناگون خدمات رسانی به شهروندان با ساماندهی و مدیریت کارآمدی مناسب به سطح استانداردهای موردنظر برسد.۶ ـ افزایش امید به زندگی : جامعه پیشرفته موردنظر رهبر انقلاب اسلامی جامعه ای است که به سبب توسعه در ابعاد مختلف از قبیل وضعیت معیشت تغذیه بهداشت و درمان اشتغال و دستیابی به سطوح بالای رفاه مادی و معنوی امید به زندگی بیشتر شده و متوسط طول عمر مفید افزایش می یابد.۷ ـ رشد ارتباطات : ارتباطات بستر تحقق توسعه و پیشرفت است . با سهولت ارتباطات چه ارتباطات مخابراتی و چه ارتباطات جاده ای ریلی و هوایی زمینه تحرک اقتصادی را فراهم می آورد. توسعه ارتباطات توسعه تبادل اقتصادی را میسر می کند. بنابراین بدون گسترش ارتباطات امکان توسعه و پیشرفت وجود ندارد و به همین دلیل است که رهبر انقلاب اسلامی رشد ارتباطات را یکی از شاخصه های اصلی توسعه می دانند.۸ ـ مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت ملی و آرمانهای اساسی : ساماندهی تحول و توسعه باید بر مبنای ارزشها و نگرشهای فکری و اصول اعتقادی استوار باشد والا هرگونه مدل سازی توسعه مبتنی بر ارزشهای صرف غربی نمی تواند ثمربخش باشد.ب ـ سیاست های توسعه و پیشرفت :پس از آنکه شاخص های یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته مشخص شد و ابعاد مدل آرمانی توسعه از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی معین گردید نوبت به سیاست های توسعه و پیشرفت می رسد. یعنی در رسیدن به هدف موردنظر چه سیاست هایی باید مدنظر قرار گیرد تا توسعه و پیشرفتی که مطلوب است محقق شود.حضرت آیت الله خامنه ای ابعاد تحول و پیشرفت را به شرح ذیل بیان می دارند :« ابعاد تحول و پیشرفت در نگاه ویژه نظام اسلامی عبارتند از :۱ ـ افزایش ثروت ملی ۲ ـ عدالت طلبی ۳ ـ اقتدار علمی ۴ ـ رشد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی ۵ ـ عزت ملی ۶ ـ مبارزه با فقر و فساد و بیکاری و تبعیض ۷ ـ مقابله به جهل و بی قانونی ۸ ـ ارتقا علمی مدیریت ها ۹ ـ انضباط اجتماعی ۱۰ ـ افزایش احساس مسئولیت اجتماعی ۱۱ ـ استقلال فرهنگیمقام معظم رهبری یازده سیاست و چارچوب را برای توسعه قائلند که به شرح آنها می پردازیم :۱ ـ افزایش ثروت ملی : مدل توسعه موردنظر باید منجر به افزایش ثروت ملی شود . یعنی در صورت اجرای آن مدل برآیند ثروت عمومی کشور و ثروت آحاد مردم افزایش یابد. به عبارتی توسعه باید طوری طراحی شود که مردم در سایه اجرای آن از وضعیت پایین دستی ثروت به وضعیت بالادستی ثروت منتقل شوند بطوری که علاوه بر تامین نیازهای مصرفی منجر به ذخیره سازی ثروت نیز بشود. بدیهی است که افزایش ثروت ملی در سایه افزایش تولید ملی صورت خواهد گرفت . بنابراین توسعه باید تولید محور باشد تا بتوان به ثروت ملی افزود تولید بهره مندی اقتصادی افراد را بیشتر کند. توسعه اگر منجر به ثروت اندوزی بخش خاصی از جامعه شود توسعه متوازن و عادلانه نیست توسعه باید بر ثروت آحاد مردم بیفزاید.۲ ـ عدالت طلبی : عدالت مایه قوام و پایداری جامعه و از عوامل مهم رشد و توسعه است .توسعه مطلوب توسعه منجر به پایداری جامعه است . اگر توسعه منجر به شکاف عمیق اقتصادی و فرهنگی و سیاسی شود این توسعه برای جامعه خطرساز است و پایداری جامعه را متزلزل می کند. لذا رهبری معظم انقلاب مدل توسعه ای را طلب می کند که مبتنی بر عدالت بوده و نتیجه آن اجرای عدالت و در نتیجه پایداری و قوام جامعه باشد.۳ ـ اقتدار ملی : توسعه بدون علم تحقق نمی یابد اگر توسعه را ساماندهی تعالی بخش و دستیابی به پیشرفت در حوزه های مختلف اقتصادی صنعتی فناوری سیاسی فرهنگی و اجتماعی بدانیم این امر بدون داشتن سطح علمی موردنیاز و دانش مربوطه میسر نیست . گرچه برای توسعه محتاج علم و دانشیم اما توسعه ای باید طراحی شود که نتیجه پیاده شدن آن رسیدن به مرز اقتدار علمی است . اقتدار علمی یعنی به دست آوردن قله های علم و دانش و سطحی از قدرت علمی است که به وسیله آن بتوانیم مسیرهای بعدی توسعه را به راحتی طی نماییم . بنابراین باید توسعه به نوعی منجر به اقتدار علمی شود و اقتدار علمی بر ابعاد توسعه بیفزاید و این تاثیر و تاثر متقابل در یک روند تکاملی ادامه داشته باشد.۴ ـ رشد اخلاق و معنویت و عواطف انسانی : در مدل حکومت اسلامی تزکیه و رشد اخلاقی و معنوی افراد جز اهداف بالادستی حکومت قرار دارد یعنی همه فعالیت ها در نهایت برای رسیدن به جامعه ای است که افراد آن از نوعی تهذیب نفس و معنویت برخوردار باشند. هرگونه طراحی مدل توسعه بدون توجه به این سیاست جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی ندارد و اگر آبادانی همه جانبه کشور منجر به رشد معنویت و اخلاق نشود ارزشمند نخواهد بود. بنابراین در نگاه حضرت آیت الله خامنه ای مدل توسعه ای مطلوب است که منجر به رشد اخلاقی و معنوی افراد جامعه باشد.۵ ـ عزت ملی : عزت ملی نوعی احساس غرور همگانی ملتی است که بواسطه داشتن فضیلتها احساس برتری نموده و احساس می کند در مقابل بیگانگان حرفی برای گفتن داشته و احساس ذلت و خواری نمی نماید رهبر معظم انقلاب اسلامی توسعه ای را مطلوب می دانند که منجر به چنین احساسی شود. نباید برای بدست آوردن توسعه اقتصادی هر شرایطی را بپذیریم و عزت ملی را زیرپا گذاریم .۶ ـ مبارزه با فقر فساد بیکاری و تبعیض : بیکاری منجر به فقر و فقر عموما منجر به فساد می شود . البته تنها عامل فساد فقر نیست بلکه یکی از عوامل آن است . بیکاری محصول عدم توسعه و یا توسعه نامتوازن است . رهبر معظم انقلاب اسلامی معتقدند باید توسعه ای طراحی شود که نتیجه آن گسترش اشتغال بدون تبعیض باشد. اگر اشتغال در سایه توسعه بدون تبعیض گسترش یافت فقر از جامعه ریشه کن و بخش زیادی از فساد نیز مهار می شود بنابراین توسعه ای مطلوب رهبری نظام است که بتواند با رفع بیکاری با فقر و فساد و تبعیض مقابله کند.۷ ـ مقابله با جهل و بی قانونی : جهل و بی قانونی جامعه را از مسیر درست باز می دارد . هزینه ها را افزایش داده انرژی ها را معطل می کند حق و حقوق را ضایع و بی عدالتی و تبعیض را به ارمغان می آورد.۸ ـ ارتقا علمی مدیریت ها : مدیران مهره های اصلی اداره جامعه و مجریان قانون عوامل مهم توسعه و پیشرفتند . هم مدیران باید در خدمت توسعه باشند و هم توسعه باید منجر به ارتقا علمی مدیریتها شود. به نظر رهبری انقلاب توسعه ای مطلوب است که در آن راههای ارتقا علمی مدیران پیش بینی شده و با اجرای آن مدیران به این قابلیت دست یایند.۹ ـ انضباط اجتماعی : انضباط اجتماعی یعنی همه آحاد نهادها و سازمانها و تشکیلات حکومتی به ایفای درست نقش های خویش بپردازند. انضباط اجتماعی حاصل عملکرد درست نقش های تعریف شده برای اجزا جامعه است . توسعه ای مطلوب است که به تحقق همه جانبه انضباط اجتماعی کمک کند و جامعه ای بوجود آورد که نقش ها بدرستی ایفا شوند. ۱۰ ـ افزایش احساس مسئولیت اجتماعی : احساس مسئولیت اجتماعی نوعی تعهد آحاد مردم با هر نقش و کار ویژه شخصی و اجتماعی است که آنان را وادار می کند به مسئولیت های خود عمل کنند. تحقق چنین امری در سایه کار فرهنگی حاصل می آید و از مقوله فرهنگ عمومی است .۱۱ ـ استقلال فرهنگی : فرهنگ هر جامعه زیربنا و هدایت کننده مسیر زندگی افراد است . فرهنگ نقشی اساسی و موثر در حوزه های مختلف اقتصاد و سیاست دارد و لذا حفظ فرهنگ از هرگونه انحراف در پیشرفت هر جامعه ای دارای اهمیت حیاتی است . طراحی مدل توسعه باید مبتنی بر آموزه های فرهنگی باشد. و توسعه باید منجر به استقلال فرهنگی شود. توسعه ای که استقلال فرهنگ کشور را در معرض خطر قرار دهد توسعه ای مطلوب نخواهد بود.نکته پایانی نویسنده:با توجه به سخنان رهبری در عدم الگو برداری از غرب در زمینه پیشرفت وتوسعه کشور وتاکید بر طراحی الگوی ایرانی –اسلامیلذا به نظر بنده شهرستان دلگان در چند سال اخیر پیشرفت هایی در زمینه های مختلف از جمله سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،دینی ومذهبی،ولایت پذیری،بصیرت افزایی،خودکفایی وافزایش سطح سواد و آگاهی داشته است.مطابق نظریه حضرت آیت الله خامنه ای به تبیین آنها در شهرستان دلگان می پردازیم:ازدواج آسان راهکار ی برای رفع مشکلات فرهنگی ۱-ترویج ازداوج آسان : با توجه به توسعه ارتباطات و تهاجم فرهنگی لغزش گاه های فراوانی سر راه جوانان ایجاد شده که یکی از ارزنده ترین راهکارها برای دفع این لغزش ها و حفظ جوانان در برابر انحرافات ترویج ازدواج آسان در این شهرستان است. همچنین فرهنگ سازی در بحث ازدواج آسان وجلوگیری از هزینه های گزاف در تامین جهیزیه ،مهریه وخرج های شب عروسی نیز از راهکارهای جلوگیری از هزینه های سنگین عروسی در این شهرستان می باشد.۲-فعالیت کانون فرهنگی مجیر در شهرستان دلگان:فعالیت کانون فرهنگی مجیر( موسسه جهادی یاوران رسول الله اعظم) در شهرستان وهمکاری ان با بسیج وادارت شهرستان کمک قابل ملاحظه ای در تقویت بنیه اعتقادی ومعنوی وفرهنگی وبصیرت افزایی ولایت پذیری بیش از پیش مردم در این شهرستان شده به گونه ای که بسیج ومساجد شهرستان نقش یک دانشگاه را ایفا می کنند.تاسیس دانشگاه پیام نور وحوزه های علمیه سفیران والهادی:راهکاری برای مبارزه با بی سوادی وفقر فرهنگی این منطقه می باشد.۳-حضور پرنگ مردم در مراسمات ملی ومذهبی وآگاه سازی مردم نسبت به مضرات ماهواره وجمع اوری بیش از ۷۰ماهواره در شهرستان با برگزاری نشست های بصیرتی حلقه های صالحین یکی از راهکارهای بسیج ورهبری درآ گاه سازی مردم نسبت به مسائل سیاسی روز ومنطقه ای وفرا منطقه ای در این شهرستان می باشد.۴-اقتصاد مقاومتی:با توجه به تاکید رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی بیشتر مردم این منطقه با وجود پتانسیل کشاورزی ودامداری در این چند سال روی آورده اند به سمت تولید وخودکفایی که نیازمند حمایت بیش از پیش مسئولین می باشند این درحالی است که دشمنان ایران خواهان این هستند که ایران همیشه مصرف کننده محصولات خارجی باشد تا اینکه خود تولید کننده باشد و باید در گسترش تولید در کشور گام های موثری برداشته شود تا هم بیانات مقام معظم رهبری تحقق یابد و هم وابسته به غرب و شرق نباشیم و مشکلات کشور از جمله اشتغال حل شود..متن فوق مربوط به بخش هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره ی دو مفهوم پیشرفت و توسعهمی باشد که در اول فروردین سال ۸۸ بیان شده است. و اکنون که ۷ سال از این سخنان گذاشته پرسش این جاست که ما به عنوان کسی که اطاعت از ولی فقیه را بر خود واجب می دانیم چه قدر توانسته ایم در این مسیر حرکت کنیم؟ ومهم تر اینکه وقتی این سخنان از زبان ولی فقیه بیان شده مساله طور دیگری می شود. لطفا پس از مطالعه ی این متن هم به نظرات ایشان درباره ی پیشرفت و توسعه و هم به این نکته که به نوبه ی خود چگونه می توانیم سیاستگذاری های ایشان را اجرایی نماییم فکر کنیداینها زمینه ى یک جهش است براى اینکه کشور بتواند ان شاءاللَّه در طریق پیشرفت وتوسعه حرکت کند؛ و این ایجاب میکند که در دهه ا ى در آن قرار داریم براى کشور و براى نظام جمهورى اسلامى، همه در این قسمت تلاش و کار کنیم.بنابراین برای رسیدن به افقهای مطلوب زندگی که همان زندگی توسعه یافته و همراه با پیشرفت است به نحو شایسته ای به مهندسی و مدیریت آن نیازمندیم و باید مدلی متناسب با ارزشهای دینی و ملی طراحی و تدوین گردد.پی نوشت:۱-روزنامه جمهوری اسلامی شماره ۲۰/۸/۸۵۲-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و اساتید دانشگاه های شیراز، ۱۴/۲/۱۳۸۷۳-بیانات در دیدار استادان و دانشجویان کردستان‏ (۱۳۸۸/۰۲/۲۷)۴-بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى‏ در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد ۱۳۸۶/۰۲/۲۵نویسنده:اسماءکردمرجع:دلگان پرس ]]> امام خامنه ای Tue, 05 May 2015 19:08:45 GMT http://baham91.ir/vdcb9sb5.rhbg0piuur.html آقا را از هر طرف بخوانی آقاست … ! http://baham91.ir/vdccm0qi.2bqxx8laa2.html وبلاگ «زیر بارون» نوشت: من می دانم: بزرگ ترین گناه خامنه ای این است که نامش «علـی» است. حساسیت روی این نام بالاست. دشمن همیشه روی این نام حساس بوده است. کینه ها دارد از نام علـی. عقده ها دارد از «نادعلـی». ناد علـی برای شما مظهر العجایب نیست، بهانه ای است برای عقده گشایی. «سیـد علـی» این روز ها را می دید. شما مو می دیدید و او پیچش مو. پیچیدگی فتنه امروز را. همیشه کار علـی بعد از محمـد سخت تر بوده است. طرف علـی، ابوسفیان نیست. «طلحه الخیر» است. طرف علـی، آمریکا نیست. اما طرف تو … است. طرف تو … کاش رهبری را قبول نمی کردی ماه من لیاقت اینها همان مرجع تقلیید BBC است. باز هم می گویم اینهمه «ماهواره» حریف این «ماهپاره» نمی شوند. چون خداوند پشت ماه ماست.    سرورم! 76بهار زندگیتون مبارک ❤ نـمـی گـویـمـ کـهـ در عـالـمـ ولـی نـیـسـت ولـی بـالـاتـر از سـیـد عـلـی نـیـسـت بـهـشـت ارزانـی خـوبـانـ عـالـمـ بـهـشـت مـن بـجـز سیـد عـلـی نـیـسـت.. ]]> امام خامنه ای Mon, 20 Apr 2015 03:29:08 GMT http://baham91.ir/vdccm0qi.2bqxx8laa2.html پاسخ رهبر انقلاب به ۱۱ پرسش درباره مسئله هسته‌ای http://baham91.ir/vdcjhte8.uqeymzsffu.html پاسخ رهبر انقلاب به ۱۱ پرسش درباره مسئله هسته‌ای به مناسبت بیانات مهم رهبر انقلاب درباره مسئله هسته‌ای در روز ولادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR به یازده پرسش درباره مسئله‌ی هسته‌ای با استفاده از بیانات رهبر انقلاب در چندماه اخیر پاسخ می‌دهد.   پرسش‌ها ۱ چرا رهبر انقلاب با «مذاکرات هسته‌ای» موافقت دارند؟ ۲ رهبر انقلاب موافق «توافق هسته‌ای» هستند یا مخالف آن؟ ۳ نظر رهبر انقلاب درباره تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران چیست؟ ۴ علت نگرانی رهبر انقلاب نسبت به مذاکره با آمریکا چیست و چرا به آن خوشبین نیستند؟ ۵ آیا ایران با آمریکا بر سر موضوعات غیرهسته‌ای هم مذاکره می‌کند؟ ۶ سرانجام تحریم‌ها در توافق هسته‌ای چگونه باید باشد؟ ۷ ضرورت حفظ و صنعتی‌کردن فناوری هسته‌ای‌چیست؟ ۸ حدود و شیوه نظارتها بر فعالیتهای هسته‌ای ایران باید چگونه باشد؟ ۹ موضع رهبر انقلاب درباره مذاکرات لوزان چیست؟ ۱۰ آیا جزئیّات مذاکرات هسته‌ای تحت نظر رهبری است؟ ۱۱ دولت با منتقدین هسته‌ای چگونه باید رفتار کند؟ ۱. چرا رهبر انقلاب با «مذاکرات هسته‌ای» موافقت دارند؟ موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد اما همه بدانند که با وجود ادامه مذاکرات، فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تحقیق و توسعه هسته ای به هیچ وجه متوقف نخواهد شد و هیچیک از دستاوردهای هسته ای نیز تعطیل بردار نیست، ضمن آنکه روابط آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران نیز باید روابط متعارف و غیرفوق العاده باشد...هدف آنها این است که با این بهانه، فضای بین المللی را بر ضد ایران حفظ کنند و بر همین اساس بود که با طراحی جدید دولت برای مذاکره درخصوص موضوع هسته ای موافقت شد تا این جوّ جهانی شکسته و ابتکار عمل از طرف مقابل گرفته شود و حقیقت نیز برای افکار عمومی دنیا مشخص شود. ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ مذاکره در موضوعات خاص اشکالی ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخواهند مذاکره کنند، بکنند؛ ما هم به اذن‌الله ضرری نمیکنیم. یک تجربه‌ای در اختیار ملّت ایران است که...این تجربه ظرفیّت فکری ملّت ما را بالا خواهد برد. ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ میگویند ما تحریم کردیم، ایران مجبور شد بیاید پای میز مذاکره، نه، [این‌طور نیست]. ما قبلاً هم اعلان کردیم، قبل از این حرفها هم ما گفتیم [که] نظام جمهوری اسلامی درباره‌ی موضوعات خاصّی که مصلحت بداند، با این شیطان برای رفع شرّ او و برای حلّ مشکل، مذاکره میکند؛ معنای این آن نیست که این ملّت مستأصل شده است، ابداً. ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۲. رهبر انقلاب موافق «توافق هسته‌ای» هستند یا مخالف آن؟ با وجود اینکه من خوش‌بین نبودم به مذاکره‌ی با آمریکا، با این مذاکرات موردی، مخالفت نکردم، موافقت کردم؛ از مذاکره‌کنندگان هم با همه‌ی وجود حمایت کردم، الان هم حمایت میکنم. از رسیدن به یک توافقی که منافع ملّت ایران را تأمین کند و عزّت ملّت ایران را حفظ کند، صددرصد من حمایت میکنم و استقبال میکنم؛ این را همه بدانند. اگر کسی بگوید که ما مثلاً با توافق یا با رسیدن به یک نقطه مخالفیم، نه، خلاف حق و خلاف واقع گفته است. اگر یک توافقی انجام بگیرد که این توافق توافقی باشد که منافع ملّت را، منافع کشور را تأمین بکند، بنده کاملاً با آن موافقت خواهم کرد. البتّه این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است ــ که این حرف را آمریکایی‌ها هم میزنند ــ این فرمول، فرمول درستی است؛ توافق نکردن از توافق کردنی که در آن، منافع ملّت پامال بشود، عزّت ملّت از بین برود، ملّت ایران با این عظمت، تحقیر بشود [بهتر است]، توافق نکردن شرف دارد بر یک چنین توافق کردنی. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۳. نظر رهبر انقلاب درباره تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای ایران چیست؟ همان‌طور که عرض کردم بنده به مجریان امر اعتماد دارم؛ این را شما بدانید؛ این آقایانی که مشغول کار هستند، اینها افرادی هستند مورد اعتماد ما، من در مورد آنها هیچ تردیدی [ندارم]؛ در آنچه تا حالا بودند، ان‌شاءالله بعد از این هم تردیدی به‌وجود نخواهد آمد؛ هیچ تردیدی نسبت به آنها ندارم. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ هیچ‌کس نباید این مجموعه‌ی مذاکره‌کنندگان ما را با مجموعه‌ی شامل آمریکا - همان شش دولت، به‌اصطلاح پنج بعلاوه‌ی یک - سازش‌کار بداند؛ این غلط است؛ اینها مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها بچّه‌های خودمان هستند، بچّه‌های انقلابند؛ یک مأموریّتی را دارند انجام میدهند. کار سختی هم هست [که] بر عهده‌ی اینها است؛ دارند با تلاش فراوان آن کاری را که بر عهده‌ی آنها است انجام میدهند. بنابراین نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است مورد تضعیف یا توهین یا بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشود - که اینها سازش‌کارند، و مانند اینها - قرار داد؛ نه، این حرفها نیست. ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۴. علت نگرانی رهبر انقلاب نسبت به مذاکره با آمریکا چیست و چرا به آن خوشبین نیستند؟ [درباره مذاکره با آمریکا] جدّاً دغدغه دارم؛ این دغدغه ناشی از آن است که طرف مقابل بشدّت اهل فریب و دروغ و نقض‌عهد و حرکت در خلاف جهت صحیح است؛ طرف مقابل این‌جوری است. یک نمونه‌اش در همین قضیّه اتّفاق افتاد؛ بعد از آنکه که مذاکره‌کنندگان ما مذاکره‌شان تمام شد، بعد از چند ساعت بیانیّه‌ی کاخ سفید منتشر شد در تبیین مذاکرات. این بیانیّه‌ای که آنها منتشر کردند ــ که اسمش را میگذارند «فکت‌شیت» ــ در اغلب موارد خلاف واقع است؛ یعنی روایتی که اینها دارند از مذاکرات و از تفاهمهایی که انجام گرفته است میکنند، یک روایت مخدوش و غلط و خلاف واقع است. ...من البتّه هیچ‌وقت نسبت به مذاکره‌ی با آمریکا خوش‌بین نبودم. نه از باب یک توهّم بلکه از باب تجربه؛ تجربه کردیم. حالا اگر یک روزی ــ ما که در آن روز قاعدتاً نخواهیم بود ــ شماها ان‌شاءالله در جریان حوادث و جزئیّات و یادداشت‌ها و نوشته‌های این روزها قرار بگیرید، خواهید دید که این تجربه‌ی ما از کجا حاصل شده؛ تجربه کردیم۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ... من به این گفتگوها خوشبین نیستم. چرا؟ چون تجربه‌های گذشته‌ی ما نشان میدهد که گفتگو در منطق حضرات آمریکائی به این معنی نیست که بنشینیم تا به یک راه حل منطقی دست پیدا کنیم ــ منظورشان از گفتگو این نیست ــ منظورشان از گفتگو این است که بنشینیم حرف بزنیم تا شما نظر ما را قبول کنید! هدف، از اول اعلام شده است؛ باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما همیشه اعلام کردیم و گفتیم که این، گفتگو نیست؛ این، تحمیل است و ایران زیر بار تحمیل نمیرود. من به این اظهارات خوشبین نیستم، اما مخالفت هم ندارم. ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ۵. آیا ایران با آمریکا بر سر موضوعات غیرهسته‌ای هم مذاکره می‌کند؟ این مذاکراتی که دارد انجام میگیرد ــ که بخشی از آن هم مذاکره‌ی با طرفهای آمریکایی است ــ فقط در موضوع هسته‌ای است؛ فقط. ما در هیچ موضوع دیگری فعلاً با آمریکا مذاکره نداریم؛ هیچ؛ این را همه بدانند؛ نه در مسائل منطقه، نه در مسائل گوناگون داخلی، نه در مسائل بین‌المللی؛ امروز فقط موضوع مورد بحث و مورد مذاکره، مسائل هسته‌ای است. حالا، این تجربه‌ای خواهد شد؛ اگر طرف مقابل از کج‌تابی‌های معمولی خودش دست برداشت، این یک تجربه‌ای برای ما میشود که خیلی خب، پس میشود در یک موضوع دیگر هم با اینها مذاکره کرد؛ امّا اگر دیدیم نه، این کج‌تابی‌هایی که همیشه از اینها دیده‌ایم باز هم وجود دارد و کج‌راهه دارند میروند، خب طبعاً تجربه‌ی گذشته‌ی ما تقویت خواهد شد. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۶. سرانجام تحریم‌ها در توافق هسته‌ای چگونه باید باشد؟ در این جزئیّات مذاکرات ــ که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است ــ اتّفاقی که باید بیفتد این است که تحریمها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. اینکه یکی از آنها میگوید تحریمها شش ماه دیگر لغو میشود، یکی میگوید نه ممکن است یک سال هم طول بکشد، یکی دیگر میگوید ممکن است از یک سال هم بیشتر بشود، اینها بازیهای متعارف معمول اینها است؛ اینها هیچ قابل اعتناء و قابل قبول نیست؛ تحریمها بایستی ــ اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدّر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند ــ در همان روز توافق به‌طور کامل لغو بشود؛ این باید اتّفاق بیفتد. اگر قرار باشد که لغو تحریمها باز متوقّف بشود بر یک فرایند دیگری، پس چرا ما اصلاً مذاکره کردیم؟ اصلاً مذاکره و نشستن پشت میز مذاکره و بحث کردن و بگومگو کردن برای چه بود؟ برای همین بود که تحریمها برداشته بشود؛ این را باز بخواهند متوقّف کنند به یک چیز دیگری، اصلاً قابل قبول نیست. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۷. ضرورت حفظ و صنعتی‌کردن فناوری هسته‌ای چیست؟ من یک خواسته‌هایی از مسئولین داشته‌ام که این را به آنها عرض کردم، گفتم و روی آنها اصرار دارم. یکی این مسئله است که بدانند دستاورد کنونی هسته‌ای ما چیز باارزشی است؛ این را بدانند؛ به چشم کم‌ارزش و چیز سبک به آن نگاه نکنند؛ چیز با ارزشی است. صنعت هسته‌ای برای یک کشور، یک ضرورت است. اینکه بعضی ازروشنفکرنماها قلم بردارند و قلم بزنند که «آقا ما صنعت هسته‌ای را میخواهیم چه‌کار کنیم» این فریب است؛ این شبیه همان حرفی است که زمان قاجارها وقتی نفت کشف شده بود و انگلیسها آمده بودند میخواستند نفت را ببرند، اینجا دولتمرد قاجاری میگفت ما این مادّه‌ی بدبوی عَفِن را میخواهیم چه‌کار کنیم، بگذارید بردارند ببرند! این شبیه آن است. صنعت هسته‌ای برای یک کشور یک ضرورت است؛ هم برای انرژی، هم برای داروهای هسته‌ای که بسیار مهم است، هم برای تبدیل آب دریا به آب شیرین، و هم برای بسیاری از نیازهای دیگر در زمینه‌ی کشاورزی و غیر کشاورزی. صنعت هسته‌ای در دنیا، یک صنعت پیشرفته است، یک صنعت مهم است؛ این را هم بچّه‌های ما خودشان به دست آوردند؛ این انفجار ظرفیّتهای درونی و استعدادهای درونی بچّه‌های ما بود... دستاورد هسته‌ای، بسیار مهم است و دنبال کردن این صنعت و صنعتی کردن کشور، بسیار چیز لازمی است؛ بایستی این مورد توجّه باشد. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۸. حدود و شیوه نظارتها بر فعالیتهای هسته‌ای ایران باید چگونه باشد؟ به‌هیچ‌وجه اجازه داده نشود که به بهانه‌ی نظارت، اینها به حریم امنیّتی و دفاعی کشور نفوذ کنند؛ مطلقاً. مسئولین نظامی کشور به‌هیچ‌وجه مأذون نیستند که به بهانه‌ی نظارت و به بهانه‌ی بازرسی و مانند این حرفها، بیگانگان را به حریم و حصار امنیّتی و دفاعی کشور راه بدهند، یا توسعه‌ی دفاعی کشور را متوقّف کنند؛ توسعه‌ی دفاعی کشور، توانایی دفاعی کشور، مشت محکم ملّت در عرصه‌ی نظامی، این بایستی همچنان محکم بماند و محکم‌تر بشود؛ یا حمایت ما از برادران مقاوممان در نقاط مختلف؛ اینها مطلقاً نبایستی در مذاکرات مورد خدشه قرار بگیرد. تذکّر بعدی این است که هیچ شیوه‌ی نظارتی غیر متعارف که جمهوری اسلامی را به یک کشور اختصاصی از لحاظ نظارت تبدیل میکند، به‌هیچ‌وجه مورد قبول نیست. همین نظارتهای متعارفی که در همه‌ی دنیا معمول است، اینجا هم همان نظارتها [باشد]، و نه بیشتر. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۹. موضع رهبر انقلاب درباره مذاکرات لوزان چیست؟ بعضی‌ها سؤال کردند و میکنند که چرا فلانی درباره‌ی مسئله‌ی هسته‌ای موضع نگرفته‌است؟ جواب این است که جایی برای موضع‌گیری وجود نداشته‌است. مسئولین ما، مسئولین هسته‌ای، مباشرین کار به ما دارند میگویند هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام‌آوری بین دو طرف نگذشته است؛ چه موضع‌گیری‌ای؟ اگر از من بپرسند شما موافقید یا مخالف، میگویم نه موافقم، نه مخالف؛ چون هنوز اتّفاقی نیفتاده است؛ هنوز کاری نشده. همه‌ی مشکل بر سر آن جزئیّاتی است که بنا است بنشینند و یکایکِ آنها را بحث کنند؛ این را خود مسئولین هم گفته‌اند؛ هم به ما گفته‌اند، هم در مصاحبه‌هایشان به مردم این را گفته‌اند؛ همه‌ی مشکل بعد از این است. ممکن است طرف مقابل که یک طرفِ لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل دبّه در آوردن، اهل چک‌وچانه کردن، اهل از پشت خنجر زدن و اهل این‌جور کارها و سیاه‌کاری‌ها است، سرِ جزئیّات بخواهد کشور ما را، ملّت ما را، مذاکره‌کنندگان مارا در یک دایره‌ای محصور کند؛ ما هنوز هیچ چیز در اختیار نداریم، هیچ الزامی به‌وجود نیامده است. اینکه حالا تبریک میگویند، به بنده تبریک میگویند، به دیگران تبریک میگویند، بی‌معنی است، چه تبریکی؟ آنچه تا کنون انجام گرفته است نه اصل توافق و مذاکره‌ی منتهی به توافق را تضمین میکند، نه محتوای توافق را تضمین میکند؛ هیچ کدام را؛ حتّی تضمین نمیکند که این مذاکرات تا به آخر برسد و به یک توافق منتهی بشود؛ اینکه تا الان انجام گرفته، این‌جوری است؛ همه چیز مربوط به بعد از این است. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۱۰. آیا جزئیّات مذاکرات هسته‌ای تحت نظر رهبری است؟ بنده در جزئیّات مذاکره دخالتی نکردم، بازهم نمیکنم؛ من مسائل کلان، خطوط اصلی، چهارچوب‌های مهم و خطّ قرمزها را به مسئولین کشور همواره گفته‌ام؛ عمدتاً به رئیس جمهور محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی هم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلی و کلّی. جزئیّات کار، خصوصیّات کوچک که تأثیری در تأمین آن خطوط کلان ندارد، مورد توجّه نیست؛ اینها در اختیار آنها است، میتوانند بروند کار کنند. اینکه حالا گفته بشود که جزئیّات این مذاکرات تحت نظر رهبری است، این حرف دقیقی نیست. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ۱۱. دولت با منتقدین هسته‌ای چگونه باید رفتار کند؟ من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام همین چند روز؛ مسئولین باید بیایند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئیّات و واقعیّات مطّلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است... الان فرصت خوبی است برای همدلی؛ یک عدّه‌ای مخالفند، یک عدّه‌ای اعتراض دارند؛ خیلی خب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملّی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را ــ از آن افرادی را که شاخصند ــ دعوت کنند، حرفهای آنها را بشنوند؛ ای بسا در حرفهای آنها یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود؛ اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این میشود همدلی؛ این میشود یکسان‌سازی دلها و احساسها، و به تبع آن عملها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم؛ خب، حالا سه ماه بشود چهار ماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کمااینکه آنها در یک برهه‌ی دیگری هفت ماه زمان را عقب انداختند. خیلی خب، دوستان ما هم اگر چنانچه در این همدلی‌ها و هم‌زبانی‌ها و تبادل‌نظرها یک وقتی گرفته شد، چه اشکال دارد، وقتی گرفته بشود، یک خرده زمان آن تصمیمات نهایی عقب بیفتد؛ طوری نخواهد شد. ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ ]]> امام خامنه ای Sun, 19 Apr 2015 06:28:35 GMT http://baham91.ir/vdcjhte8.uqeymzsffu.html اگر این سید تنها بماند مقصر همه ما هستیم http://baham91.ir/vdcfeyd0.w6dxvagiiw.html وبلاگ" شانس نام مستعار خداست" نوشت: جام زهر پنداری توافق هسته ای ناشی از عدم فهم مردمسالاری دینی است. التزام به لوازم مردمسالاری دینی، هیچوقت زهرآلود نیست. تا همینجای مذاکرات هسته ای ثابت شده که هیچکسی در ایران بیش از "سید علی خامنه ای" به مردمسالاری دینی اعتقاد و التزام عملی نداره. دولت ها می آیند و می روند و آنچه میماند و باید بماند "نظام جمهوری اسلامی" و مردمسالاری دینی است؛ حتی اگر فناوری هسته ای نباشد. رئیس جمهوری با شعار مذاکره تا رفع تحریم از "مردم" رأی گرفته و "رهبر" هم رأی مردم رو تنفیذ کرده. اصل مردمسالاری دینی میگه چوب لای چرخش نکنید اصل مردمسالاری دینی مهمتر از کل انرژی هسته ای و دستاوردهایش هست. منتقدان مذاکرات جوری رفتار نکنند که اصل مردمسالاری دینی در ایران ضربه بخوره. تحلیل فوق از منظر فقهی و حقوقی درست است اما از منظر تبعیت از امر ولایت با این واقعه تاریخی قابل مقایسه است: جنگ صفین در جریان بود. عده ای از سپاه علی (ع) فشار آوردند که اینها هم مسلمانند! ببینید قرآن بر سر نیزه کرده اند و میگویند قرآن بینمان حکم کند!! هرچه علی (ع) فریاد زد که دشمن دروغ میگوید و چون مستأصل است نیازمند مذاکره و حکمیت است؛ اما گوش فرا ندادند و فشار ها زیاد شد تا جایی که به مالک دستور عقب نشینی داده شد. علی (ع) تحت فشار تصمیم به مذاکره گرفت و ابن عباس را برای این کار انتخاب نمود. باز فشار آوردند که ابوموسی اشعری باید برای حکمیت برود. علی باز تسلیم فشار شد   باقی داستان را میدانید که علی (ع) به نتیجه مذاکره که خلع علی (ع) از حکومت و خانه نشینی مجدد و حکومت معاویه تن نداد. رفت تا چشم فتنه را درآورد و برای جنگ با معاویه بازگردد که شمشیر دشمن داخلی امانش نداد   هرچند ممکن است فشار ها زیاد شود. یاران هم اندک اندک بروند ... حسن بماند و صلح معاویه ... یادمان باشد حرف های رهبری در استقامت مقابل دشمن را. اگر این سید تنها بماند مقصر همه ما هستیم... ]]> امام خامنه ای Tue, 07 Apr 2015 06:40:02 GMT http://baham91.ir/vdcfeyd0.w6dxvagiiw.html منتظر ماندن تا ولی امر به میدان آمدن کار شاقی نیست http://baham91.ir/vdcirzar.t1au52bcct.html وبلاگ" شش ماهه ای که به دنیا نیامد" نوشت: عده ای آگاهانه یا جاهلانه در فضای جامعه هاله ای از ابهام ایجاد کرده اند که تا ولی امر به میدان نیامده دست از پا خطا نکنیم،اما یادشان رفته است روزگاری که پیغمبر اسلام وقتی عفو عمومی دادن در عین حال متذکر شدن که عبدالله برادر عثمان را هرکجا دیدید حتی اگر در خانه کعبه هم بود او را از دم تیغ بگذرانید تا آنکه عبدالله برادر عثمان روانه خانه او شد و از او پناه خواست و عثمان هم برادرش را نزد پیغمبر آورد و درخواست عفو برادرش داشت،پیغمبر مدتی طولانی سر به زیر انداخته و در سکوت فرو رفته بود و سپس سر مبارک را بالا آورده و اورا بخشید،آنگاه اصحاب پرسیدن چرا آنقدر سکوت کرده بودید و سر به زیر انداخته بودید که پیغمبر اسلام فرمودند منتظر بودم تا یکی از شماها اورا از دم تیغ بگذرانید. پاسخ این همه سکوت و ابهام های فراوان همین هست،به جای پرداختن به مسائل اصلی انقلاب همیشه در حاشیه مانده ایم چرا آنقدر باید منتظر بمانیم و سکوت کنیم،تا همچون حضرت روح الله جام زهر را به ایشان بنوشانند و آنوقت در جامعه برای این کار خود توجیح هم بیاورند و آنگاه امام امت در مظلومیتی بس سنگین حال خود را وخیم اعلام کند و دیگر کسی را به حضور خود نپذیرد، سکوت در این برهه زمانی خیانت است چرا که سبب میشود مسببین به اصطلاح توافق نامه هسته ای این اجازه را به خود بدهند که بار دیگر نسبت به مواضع امام امت بی اعتنایی از خود نشان داده و آن همه آرمان و انقلابی گری را به نام توافق نامه ای که هیچ اثرپذیری خاص جز تبلیغات سو و بوق های رسانه ای به نفع جبهه به اصطلاح اعتدالیان به همراه ندارد. خطاب من نسبت به همه دلسوزان انقلاب در هرجناح و هر مقام و مسئولی که میتواند سکوت را بشکند و در پیروی از آرمان های امام و انقلاب و دفاع از امام امت قدم برادرد بدون هیچ کاستی این کار را انجام داده و هیچ واهمه ای نداشته باشد چرا که ان الله یدافع الذین امنوا و وعده خدای متعال در تحقق آرمان ها به حق میباشد و حزب الله هم الغالبون خواخد بود. خطاب من به آنانی است که چه در استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان گچساران و جای جای میهن اسلامی در مسائل سیاسی جناحی خود و منافع جناحی شان چنان مواضعی از خود نشان میدانند که هر بی خبر از قافله گمان آن میبرد که تمام آرمان ها و اهداف انقلاب در این جریانات و مواضع مستتر شده است که با چند خط کلام و گفتارشان تمام آرمان ها و اهداف به وقوع میپیوندد، سخن من با آنانی است که تا نام فلان حزب و کاندیدا می آید تمام قد ایستادگی میکنند و جبهه گیری میکنند اما تا نام دفاع و از خودگذشتگی برای انقلاب است سکوت مرگبارشان جز لطمه و زخم زدن بر تن انقلابیون اصیل و پایدار چیز دیگری ندارد، ولی امر مسلمین اگر در جایی سکوت میکند و میبینیم آنقدری که باید متذکر شده باشد و دستورات را داده باشد دیگر نیازی به میدان آمدن ایشان نیست و ما باید علمداری کنیم و شرایط جامعه و امت اسلامی را به گونه ای فراهم کنیم تا شرایط برای ورود امام امت فراهم شده باشد و آنگونه که ایشان میخواهند عمل شود.  امروز ما نیازمند به نیروهای فراتر از انقلابی و از خود گذشته،نیازمند به نیروهای منقطع از دنیا نیروهای انقطاعی داریم که دراه امام و انقلاب و حفظ نظام از همه چیزشان بگذرند و به تمام معنا منقطع و از جان گذشته باشند،امروز روز فراتر از انقلابی گری است زیرا هرکسی شاید بتواند خود را انقلابی بداند اما دیگر وقتی سخن از انقطاعی بودن و یک تنه به میدان زدن بیاید کمتر کسی میتواند پای حرف و عمل خود بایستد. والله اعلم ]]> امام خامنه ای Mon, 06 Apr 2015 04:35:10 GMT http://baham91.ir/vdcirzar.t1au52bcct.html چند بار آقا باید بگویند، تا عمل کنیم!!! http://baham91.ir/vdch-vni.23nvvdftt2.html وبلاگ «شیفتگان ولایت» نوشت: ایام جبهه و جنگ بود… یه روز داشت یه جزیره سقوط میکرد… امام خمینی فرمودند: به رزمنده ها بگید جزیره سقوط نکند. یه فرمانده با بیسیم کلام ایشان را منتقل کرد. کلام امام به صورت غیر مستقیم به رزمنده ها رسید. بچه ها گلوله نداشتن؛ار پی جی نداشتن؛ مهمات خیلی کم بود.. با خودشون گفتند: امام گفته جزیره سقوط نکند، اینجا را قتلگاه میکنیم ولی جزیره سقوط نخواهد کرد. و به لطف خدا جزیره سقوط نکرد. دیگه نگفتند ما مهمات نداریم؛ نگفتند امام خودش آنجا نشسته و فرمان میده؛ نگفتند ما خسته شده ایم؛ دیگر بهانه نگرفتند… گفتند : امام فرموده جزیره سقوط نکند! آنرا هم، غیر مستقیم از فرمانده شنیده بودند… حالا امام خامنه ای مستقیم میگویند: بنده درخواست میکنم؛ خواهش میکنم؛ برید به سمت مصرف تولیدات داخلی. این یک مجاهدت بزرگ است. (من که آب شدم تا این جملات آقا را نوشتم!) عمل نمیکنیم، همه ش بهانه میگیریم: که تولیدات داخلی کیفیت ندارد، خوب نیست، گران است و فلان …  رزمنده های عزیز بدون بهانه گرفتن یه جزیره را حفظ کردن… حالا ما هم ادعای رزمنده بودن را داریم؟ ما هم جهاد را دوست داریم؟ اگر بله …بسم الله! برای ما مصرف کالای ایرانی جزء واجبات است. جهاد است. یک مجاهدت بزرگ! ]]> امام خامنه ای Tue, 17 Mar 2015 04:00:30 GMT http://baham91.ir/vdch-vni.23nvvdftt2.html درس دیپلماسی انقلابی به دیپلماسی دیپلماتیک! http://baham91.ir/vdcgx39q.ak9yy4prra.html وبگاه "کاریکلماتوریست" نوشت: وقتی نامه مهم رهبر معظم انقلاب جور ناکامی مدعیان دیپلماسی لبخند را می کشد!   در روزهای اخیر و با انتشار نامه مهم مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی که در نوع خود حاوی نکات و پیام های فراوان برای عموم مردم در سراسر جهان بوده است لیکن این اقدام ارزشمند رهبر معظم انقلاب درس های فراموش نشدنی برای دستگاه دیپلماسی اعدالیون به همراه داشته است که به آن اشاره می گردد. به نظر می رسد در نوع مواجهه و تعامل با غرب در نگاه رهبر معظم انقلاب و مسئولان عرصه دیپلماسی در دولت اعتدال تفاوت ها و تمایزهایی آشکار مشاهده می شود بدین نحو که نامه نگاری و خطاب قراردادن جوانان اروپا و امریکای شمالی با بهره گیری از فطرت خدای جوی در قلوب آن ها، خود به عنوان فصل تمایز رویکرد راهبردی رهبری به عنوان شاخصه اصلی دیپلماسی انقلابی با رویکرد مروجان دیپلماسی لبخند و مروجان تنش زدایی با قدرت های استکباری مطرح می باشد. در تبیین این مدعا باید گفت رهبر معظم انقلاب در این نامه خطاب خود را تنها متوجه جوانان در غرب دانسته و نسبت به سیاستمدارن و دولتمردان غربی هیچ گونه خطابی نداشتند، این رویکرد رهبری در حالی است که دستگاه دیپلماسی اعتدالیون همه همّ و غمّ خود را در تعامل ، دیدار و گفت و گو با سیاستمداران قدرت های استکباری منعطف داشته اند که تاکنون هیچ ارمغانی جز تحقیر و افزایش سیاست تهاجمی غرب بر علیه نظام اسلامی نداشته است، لذا جناب آقای ظریف با همین رویکرد و در بهبوهه توهین نشریه شارلی به پیامبر مهربانی(ص) پیاده روی در خیابان های پاریس با وزیر خارجه آمریکا را به محکومیت قاطع اقدام موهن نشریه شارلی ترجیح می دهد، که این ناشی گری جناب وزیر خارجه منبعث از رویکردهای دیپلماسی دیپلماتیک و نه انقلابی است که اینگونه افکار عمومی در کشور را جریحه دار نمود. تکیه بر فطرت مردم غرب؛ نه اتکاء به سران قدرت های غربی بدون شک دیپلماسی انقلابی رهبری با لبخندهای کاذب و تشریفاتی و اتخاذ مواضع مصلحت آمیز و محافظه کارانه و تلطیف شده و حتی سکوت در برابر اقدامات خصمانه قدرت های غربی هیچ گونه تناسبی ندارد، زیرا ارتباط مستقیم با مردم در جوامع غربی به ویژه جوانان که دارای فطرت پاک و قلبی زنده و هوشیار هستند بهترین راهبرد برای تبیین حقانیت نظام اسلامی در همه عرصه ها است، در نتیجه این حق گرایی مردم که برگفته از فطرت است منجر به شناخت واقعی از نظام اسلامی خواهد شد که در نهایت اذعان افکار عمومی جهان به حقانیت ایران در همه مولفه ها از جمله دستیابی به فن آوری صلح آمیز هسته ای از جمله آن موارد خواهد بود. رویکرد تهدید التماس آمیز از سوی مدعیان تعامل و تنش زدایی با قدرت های استکباری برای رفع تحریم ها و تکیه بر میز مذاکره و غفلت کشنده از ظرفیت های عظیم اقتصادی کشور با دیپلماسی انقلابی مقام معظم رهبری هیچ گونه تناسبی ندارد، بلکه مسئولان اجرایی کشور باید برای اثبات حقانیت دستاوردهای نظام از مولفه های ایجاد موج در فضای عمومی کشورهای جهان به ویژه در میان توده مردم در جوامع غربی بهره گیرند تا بتوانند فضای ناعادلانه رسانه ای غربی علیه نظام اسلامی را در هم بشکنند، نه اینکه به قدرت های غربی برای رفع مشکلات اقتصادی تکیه کنند که حاصل این رویکرد بی فایده و غیر انقلابی برای همگان آشکار شده است. افشاگری علیه استکبار؛ راهبرد دیپلماسی انقلابی هم چنین افشاگری رهبر معظم انقلاب از توطئه های دشمنان اسلام در اسلام هراسی در این نامه به خوبی حاکی از دیپلماسی انقلابی ایشان دراتخاذ رویکرد عدم مماشات و نفی تسامح و تساهل در مواجهه با قدرت های استکباری است، این درس مهم از رهبری در استکباری ستیری از جمله مهمترین شاخصه ها در نامه اخیر به جوانان اروپا و امریکای شمالی است که دولتمردان اعتدال باید آن را آویزه گوش خود کنند و به بهانه برخی مصلحت اندیشی ها در مواجهه با زیاده خواهی های قدرت های استکباری مواضعی منفعلانه اتخاذ نکنند تا تبعیت از ولی فقیه جامعه اسلامی نه در شعار و سخن بلکه در عمل نیز از سوی مسئولان تحقق یابد. در خاتمه به نظر می رسد نامه مهم رهبر معظم انقلاب نه تنها موجی از حق طلبی را در میان افکار عمومی مردم در سراسر جهان طنین انداز کرده است و یا در آینده ای نه چندان دور برکات کامل این نامه مهم برای جوامع بشری آشکار خواهد شد، بلکه دیپلماسی انقلابی رهبری می تواند برای برخی مسئولان داخلی نظام، به عنوان راه و روش در ادامه مسئولیت های خطیر دولتمردان در عرصه های بین المللی مورد نظر قرار گیرد امری که در صورت تحقق آن، قطعاً برکات بی نظیری را در اثبات حقانیت اسلام نبوی و نیز صدور دستاوردها و آموزه های انقلاب اسلامی در جهان در پی خواهد داشت.   انتهای پیام ]]> امام خامنه ای Wed, 28 Jan 2015 08:31:36 GMT http://baham91.ir/vdcgx39q.ak9yy4prra.html رسالت رسانه‌ها و اصحاب هنر در ديپلماسی فطرت http://baham91.ir/vdchk-nz.23nw6dftt2.html وبگاه "البرزبان" نوشت: اول بهمن ماه نقطه عطفی بود در ادبیات دیپلماتیک جبهه مقاومت انقلاب اسلامی؛ در این روز مقام معظم رهبری(حفظه الله) با ارسال پیامی به جوانان اروپایی و امریکای شمالی فصلی جدید به نام دیپلماسی فطرت را در ساختار سیاست خارجی مبتنی بر توحید وارد کردند . دیپلماسی فطرت یعنی دعوت از آحاد انسان‌ها برای رجوع به فطرت و یافتن و حمایت از حقیقت؛ این چیزی بالا تر از دیپلماسی سیاسی و حتی فرای دیپلماسی عمومی است. فارق از متن پیام که به زبان های مختلف منتشر شده است؛ از آنجا که هنر بنا به تعبیر مقام معظم رهبری(حفظه الله) بلیغ ترین و رسا ترین ابزار انتقال پیام است شروع این سر فصل رسالتی جدید را بر دوش رسانه ها و اصحاب هنر می‌گذارد که کوتاهی در آن مصداق کوتاهی در جهاد است. جهادی که قرآن آن را معیار تمایز و برتری قرار داده است .آنجا که خداوند میفرماید : "مؤمنان خانه‏ نشين كه زيان ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏ باشند. خداوند،كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى‏كنند به درجه‏ اى برخانه‏ نشينان مزيّت بخشيده ، و همه را خدا وعده [پاداش‏] نيكو داده،و [لى‏] مجاهدان را برخانه‏ نشينان به پاداشى بزرگ ،برترى بخشيده است" (1) اندیشه ها زمانی که به روی کاغذ می آیند تازه در مرحله اول ظهور قرار دارند و باید از این مرحله عبور کرده و در واقع به مخاطبین ابلاغ شوند و بعداز ابلاغ تبیین و سپس تفهیم گردند. که این همان رسالت رسانه ها و اصحاب هنر است . در سیره اهل بیت نیز به این نکته توجه شده است و در موارد زیادی با ترغیب به حرکت‌های هنری چون شعر، مفاهیم عالیه را از قالب خشک رسمی به قالبی هنری و لطیف تبدیل می‌نمودند تا جان‌ها مستعد نسبت به آن واکنش سریع‌تری نشان دهند؛ به عنوان مثال: صالح بن عقبه از حضرت امام صادق(عليه السّلام) نقل كرد كه آن جناب فرمودند: كسى كه در مرثيه حضرت امام حسين (عليه السّلام) يك بيت شعر خوانده پس گريه كند و ده نفر را بگرياند بهشت براى او و آن ده نفر مى‏باشد.و كسى كه يك بيت شعر در مصيبت حضرت امام حسين عليه السّلام خوانده پس گريه كند و نه نفر را بگرياند بهشت براى او و آن نه نفر مى‏باشد.و پيوسته امام عليه السّلام اين فقره را با كاهش دادن نفرات تكرار نموده تا بالأخره فرمودند:و كسى كه يك بيت شعر در مصيبت حضرت امام حسين عليه السّلام خوانده و خود بگريد (راوى مى‏گويد گمان مى‏كنم امام عليه السّلام فرمودند: يا تباكى كرده و خود را به صورت گريه كن درآورد).بهشت براى او مى‏باشد. هنر که متاسفانه با شعار "هنر برای هنر" امروز در جایگاه اصلی خود یعنی "دمیدن روح تعد درکالبد انسان‌ها" (2)واقع نشده است؛ قالبی است که به سادگی با فطرت‌ها ارتباط برقرار می‌کند و با لطافت،نهال معانی را در جان انسانها غرس می‌نماید، تا با استمرار، معانی متعالیِ جوانه زده شده،به درختی تناور و زیبا تبدیل شوند و مصداق کلمه طیبه قرار گیرند که اصلش ثابت و شاخ و برگش در آسمانها خواهد بود.(3) در دیپلماسی فطرت، هنر اصیل و متعهد با قابلیتی ذاتی که دارد موظف است پیام رهبران الهی را در قالب‌های هنری اعم از هنرهای مکتوب و تجسمی از شعر و موسیقی و نقاشی گرفته تا هنرهای مدرنی چون تولیدات چند رسانه ای ریخته و آن را از وادی رسانه به جامعه مخاطبین برساند . اما در این میان توجه به نکاتی مهم باعث می‌شود تا رسیدن به مقصودِ مطلوب، سریع تر حاصل گردد . توجه به زیبایی شناسی ملت‌ها : هر ملتی با توجه به تاریخ فرهنک اساطیر نوع اقلیم و بسیاری از مؤلفه های دیگر زیبایی شناسیش با ملتهای دیگر متفاون است به عنوان مثال نوع موسیقی ها ترکیب رنگها و نمادهای مورد استفاده در یک فیلم شاید برای جوانان امریکای جنوبی خوشایند باشد اما همان تولید شاید در اروپا مورد توجه قرار نگیرد . توجه به نقل صحیح مفهوم: نکته ای که در باب هنر مطرح است این است که هنر با توجه به گستره و انعطافی که دارد گاه بر مفهوم غلبه میکند و در واقع مفهوم در قالب گم میشود . در انتقال مفاهیم عالی باید به این نکته توجه داشت که قالب بر مفهوم غلبه نکند . هنر مفهوم : نکته دیگر این است که هنر باید در حد فهم عامه مردم باشد. گاه هنر مندان چنان در عرصه هنری خود غرق میشوند که جز متخصصان کسی سخن آنان را نخواهد فهمید مثلا در وادی شعر چنان از تشبیه و استعاره و کنایه استفاده نموده اند که معنا در بطن شاعر برای ابد خواهد ماند و کسی از این هنر اگر چه فاخر به معنایی منتقل نخواهد شد . بنا به دستور صریح قرآن در یاری خدا باید از تمام قوت ها استفاده کرد(4) و هنر و رسانه که مکمل یک دیگر هستند از قوی ترین ابزارهای امروز هستند. امروز بر اصحاب هنر واجب است که پیام رهبر امت اسلامی را در قالب‌های فاخر هنری باز تولید نموده و بر اصحاب رسانه لازم است که این پیام را به گوش مخاطبان آن در اروپا و امریکای شمالی برسانند . مفسر فرزانه آیت الله جوادی آملی زمانی در درس تفسیر خود در باب ابزار و معجزات مورد استفاده پیامبران می‌فرمودند: امروز اگر پیامبری ظهور کند بر دوش خود دوربینی خواهد داشت .   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پی نوشت : 1)نساء 95 / لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدينَ دَرَجَةً وَ کُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى الْقاعِدينَ أَجْراً عَظيماً 2)هنر، دمیدن روح تعهد در کالبد انسان هاست(امام خمینی«ره») 3)أَلَم تَرَ كَيفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصلُها ثابِتٌ وَفَرعُها فِي السَّماءِ﴿سوره ابراهیم ۲۴﴾ترجمه : آیا ندیدی چگونه خداوند «کلمه طیبه» (و گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت، و شاخه آن در آسمان است؟! 4)وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ (انفال 60) ترجمه :و هر چه در توان داريد در مقابل دشمن بکار گیرید.   انتهای پیام ]]> امام خامنه ای Tue, 27 Jan 2015 06:00:59 GMT http://baham91.ir/vdchk-nz.23nw6dftt2.html اینفوگرافی بیانات مقام معظم رهبری دراربعین های متعدد http://baham91.ir/vdccp0qs.2bqo08laa2.html وبلاگ چفیه های بهشتی نوشت :سلام خدمت همرزمان چفیه های بهشتی ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین سروروسالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) اینفوگرافی طراحی شده توسط خادم معبر را خدمت دوستان ارائه میدهیم. ان شاالله اینفوگرافی سخنان رهبر مورد رضایت دوستان واقع شود و دوستان با به اشتراک گذاشتن درسایت ها ووبلاگ های خود معبرشهدای چفیه های بهشتی را خشنود سازند. پیش نمایش طرح (کلیک کنید) اللهم عجل لولیک الفرج   ]]> امام خامنه ای Sat, 20 Dec 2014 03:47:16 GMT http://baham91.ir/vdccp0qs.2bqo08laa2.html