همه با هم - آخرين عناوين مهدویت :: نسخه کامل http://baham91.ir/mazhabi/mahdaviat Sat, 20 Jul 2019 12:16:35 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://baham91.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری همه با هم http://baham91.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری همه با هم آزاد است. Sat, 20 Jul 2019 12:16:35 GMT مهدویت 60 حجم تنهایی تو بیشتر ازبودن ماست http://baham91.ir/vdcgqy9q.ak9774prra.html وبلاگ منتظران بهشتی نوشت : شباهت به یونس به این جهت است که پس از غیبت به سوی قوم خود بازگشت.وقتی از میان انان رفت جوان بودوزمانی که بازگشت پیر شده بود.شباهت به یوسف عبارت است از غیبت از قوم و خویشاوندان و دشوار شدن امر غیبت وی بر پدرش یعقوب.شباهت به موسی عبارت است از:خفای ولادت و غیبت از شیعیان و پیروانش وآزارهایی که از دشمنانشان دیدندتا این که موسی بازگشت وخداوند او را بر فرعونیان پیروز ساخت.شباهت به عیسی عبارت است از این که در مورد زنده بودنش اختلاف نمودند.شباهت به جدشان عبارت است از اینکه با شمشیر قیام خواهد کرد و دشمنان خدا و رسول خدا را نابود خواهد ساخت. ]]> مهدویت Fri, 10 Oct 2014 03:00:00 GMT http://baham91.ir/vdcgqy9q.ak9774prra.html بشارت و حكومت موعود در كتب هندوها http://baham91.ir/vdcfy1dy.w6dceagiiw.html وبلاگ فرهنگ مهدویت نوشت : بسيار جالب است كه در كتب مختلف هندوها نيز نشانه‌هايمنجي عالم، حكومت، دين و ساير مشخصات عصر وي آمده است كهمنطبق به امام عصر (ع) و حكومت جهاني وي مي‌باشد.شاكموني كه بنا به عقيده هنديان، پيغمبر و صاحب كتاب آسمانياست، نويد آمدن و ظهور منجي عالم را در كتابش چنين آورده است:«پادشاهي و دولت دنيا به فرزند سيدخلايق دو جهان «كشن»18 بزرگوار تمام شود و او كسي باشد كه بر كوه‌هاي مشرق و مغربدنيا حكم براند و فرمان كند و بر ابرها سوار شود و فرشتگانكاركنان او باشند. جن و انس در خدمت او شوند و از سودان كه زيرخط استوا است تا عرض تسعين كه زير قطب شمالي است و ماوراءبحار را صاحب شود. دين خدا يك دين شود و دين خدا زنده گردد ونام او ايستاده19 باشد و خداشناس باشد.» 20در كتاب «ديد» كه نزد هنديان از كتب آسماني است، آمده است:«پس از خرابي دنيا پادشاهي در آخر الزمان پيدا شود كه پيشوايخلايق باشد و نام او منصور21 باشد و تمام عالم را بگيرد و به دينخود آورد. همه كس را از مؤمن و كافر بشناسد و هر چه از خداخواهد برآيد.» 22در كتاب «باسك» از كتب آسماني هندوها نيز چنين آمده است:«دور ديني تمام شود به پادشاه عدلي در آخر الزمان كه پيشوايملائكه و پريان و آدميان باشد و حق و راستي با او باشد و آنچه دردريا و زمين‌ها و كوه‌ها پنهان باشد، همه را به دست آورد و ازآسمان‌ها و زمين آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگتر كسي به دنيانيايد.»23پاتيكل نيز كه از اعاظم هندوان و به زعم آنان صاحب كتاب آسمانياست، در گفتاري درباره دولت منجي موعود چنين مي‌گويد:«... چون مدت روز تمام شود، دنياي كهنه نو شود و صاحب ملكتازه پيدا شود، از فرزندان دو پيشواي بزرگ جهان كه يكي ناموسآخر الزمان24 و ديگري صديق اكبر يعني وصي بزرگتر وي كه «پشن»25 نام دارد و نام آن صاحب ملك تازه «راهنما»26 است. بهحق پادشاه شود و خليفه «رام»27 باشد و حكم براند و او را معجزهبسيار باشد. هر كه پناه به او برد و دين پدران او اختيار كند، سرخ‌روي باشد در نزد رام.28دولت او بسيار كشيده شود و عمر او از فرزندان ناموس اكبر زيادباشد و آخر دنيا به او تمام شود و از ساحل درياي محيط و جزايرسرانديب و قبر آدم (ع) و جبال‌القمر تا شمال هيكل زهره تاسيف‌البحر و اقيانوس را مسخّر گرداند و بتخانه سومنات را خرابكُند و جگرنات29 به فرمان او به سخن آيد و به خاك افتد. پس آن رابشكند و به درياي اعظم اندازد و هر بتي كه در هر جا باشد،بشكند.» 30در كتاب «وشن‌جوك» آمده است:«و در آخرالزمان زمين به دست مردي خواهد افتاد كه خداوند متعالرا دوست دارد و او از خواص بندگان خداست. نام او «فرخنده» و«خجسته» است.»31در كتاب «اوپانيشاد» نيز آمده است:«اين مظهر «ويشنو» در آخر الزمان ظهور مي‌كند، در حالي كه براسبي سفيد سوار و شمشيري برهنه به دست دارد كه به مانند ستارهدنباله‌دار مي‌درخشد و همه شريران و افراد پست را به هلاكتمي‌رساند و زندگي نويني را بر پا كرده و طهارت و پاكي رابرمي‌گرداند.»32در كتب مقدسه جين‌ها نيز آمده است:«هنگامي كه فساد و انحطاط و تباهي جهان را فرا گيرد، شخصكاملي كه آن را «تير تنگر» (يعني نويد دهنده) گويند ظهور كرده،تباهي را از بين مي‌برد و پاكي و صافي را از نو برقرار مي‌سازد».33جينيان همچنين در مهابهارت يك فصل را به «كريشنا» اختصاصداده، آورده‌اند: «كريشنا ظهور كرده، جهان را نجات مي‌دهد.» 34با بررسي اين نقل‌ها و ساير عباراتي از اين دست در كتاب هنديان،نيز به نكاتي صريح كه نشاني حضرت صاحب الزمان (ع) را مي‌دهندمي‌رسيم كه به اختصار بدان مي‌پردازيم:. پادشاه آخر الزمان فرزند سيد خلايق «كشن» (پيامبر اسلام) استو نام او «قائم، ايستاده، منصور، راهنما و فرخنده، خجسته»مي‌باشد و عمري بسيار دراز دارد.2. او آخرين خليفه (جانشين) پيامبر آخر الزمان است و فرزند وپيشواي بزرگ جهان و به حق و به حكم خدا پادشاه شود و حكمبراند. او خليفه رام (خدا) است.3. وسعت قلمرو او از شرق تا غرب عالم است.4. حكومت او بر اساس عدل و دادگري است.5. او حاكم بر انس و جن و ملائكه خواهد بود.6. همه دين‌ها جمع و دين خدا يك دين و دين خدا زنده گردد. او تمامعالم را به دين خود (اسلام) درآورد.7. معادن و مخازن زميني در دريا و كوهها در اختيار او قرارمي‌گيرد.8. دولت او بسيار دوام يابد و آخر دنيا به او تمام شود.9. هر بتي در هر جا باشد، بشكند.10. چون فساد عالمگير شود، آن شخص كامل ظهور مي‌كند وشريران را تماماً هلاك سازد و دولت اشرار منقرض و سپري ‌شود.11. زندگي و حكومت جديدي را بر پا كرده و طهارت و پاكي وسلامت و سعادت را به مردم برگرداند.12. از آسمان و زمين خبر دهد و او را معجزه بسيار باشد.علاوه بر آنچه از كتب ساير اديان غير از اسلام نقل شد، در باوراقوام و ملل مختلف نيز عقيده به ظهور مصلح موعود جهاني وجوددارد و همگان در انتظار ظهور او و برقراري حكومت جهاني براساس عدل و داد هستند. جاي نقل مفصل باورها و عقايد اقوامگوناگون در اين مختصر نيست و شما را به كتبي كه به تفصيل دراين باره نوشته‌اند، ارجاع مي‌دهيم. منابع: 18. به زبان هندي نام پيغمبر اسلام است. 19. ايستاده يعني قائم (ع). 20. بشارات عهدين، ص 242، به نقل از مهدي آخرين سفير انقلاب، ص 77. 21. منصور از القاب امام زمان (ع) است. 22. بشارات عهدين، ص 243. 23. همان. 24. مقصود رسول اكرم (ص) است. 25. نام هندي حضرت علي (ع) است. 26. اشاره به نام «مهدي» (ع) است. 27. به لغت سانسكريتي به معني خدا است. 28. صراحت دارد در دعوت حضرت مهدي (ع) از جهانيان به دين اسلام. 29. نام بتي به لغت سانسكريتي است كه هندوها آن را مظهر خدا مي‌دانند. 30. بشارات عهدين، ص 247. 31. همان، ص 272، بشارة الظهور، ص 18. 32. اوپانيشاد، ص 737، به نقل از موعود شناسي. 33. مهدي آخرين سفير انقلاب، ذبيح الله محسني كبير، ص 79، به نقل از اوپانيشاد، مقدمه، ص 54. 34. اوپانيشاد، ص 647. و من الله توفیق ]]> مهدویت Wed, 08 Oct 2014 04:18:19 GMT http://baham91.ir/vdcfy1dy.w6dceagiiw.html از علی بنویسم یا از مهدی... http://baham91.ir/vdchz6nz.23n6vdftt2.html وبلاگ منتظران بهشتی نوشت :از "علی " بنویسم یا از "مهدی ."..مولایم علی هم امامِ زمانِ زمانه اش بود و غریب مانددر آخرالزمانه ی حضورش در زمین ...امام مهربانی که شب های زمین به اُموراتِ اهل زمینرسیدگی می کرد تا مبادا انسانی بی پناه بماند و کمکیبخواهد و علی نباشد ..!!از علی گفتید و غربتش در کوفه ...دل م نیامد از امام زمانِ غریبِ خودم در امروزِ زمین نگویم ...می خواهم از فرزند علی بگویم : از مردی آسمانی که صلابتِ قدم هایش بر زمین : مرا به یاد علی می اندازد که با هر قدم" عشق " را به هستی هدیه می کند ..از مولایم می نویسم : که در این آخرالزمان " غریب " مانده ...غیبت ش برای اهلِ زمین " عادتی " مرگبار شده که هر روز به اندازه ی هزاران گناه از او دو± می شوند ...آری ، هزاران گناه : حرام باد بر من اگر لحظه ای و ثانیه ای از حیات م بدونِ یادی از مولایم بگذرد ...با حساب ثانیه ها ی هر روزه :گناهِ بدونِ مهدی بودنِ ان³ان ها بیشتر هم می شود ...افسوس که امروزه زمین : جایِ خالی اش عجیب به چشممی آید : ماه رمضان هم که بیاید : دیگر هیچ :جای خالیِ مولای من در سحرهای زمین : غوغا می کند ...کاش دعایم مستجاب می شد :می خواهم با اولین نگاه به هلالِ زیبایِ رمضان :ظهور مولایم را آرزو کنم ..خدا کند : زودتر بیاید ..اللهم عجل لولیک الفرج ]]> مهدویت Mon, 22 Sep 2014 08:00:56 GMT http://baham91.ir/vdchz6nz.23n6vdftt2.html وقايع آخر الزمان از زبان امام علي (ع) http://baham91.ir/vdcce0qs.2bq408laa2.html وبلاگ انلاین خلیل نوشت : حضرت علي عليه السلام در بعضي اوقات از مصائب و گرفتاريهاي آيندگان خبر مي داد و راه درمان ابتلائات آنها را گوشزد مي كرد.علي عليه السلام فرمود: زماني بر مردم خواهد آمد كه چند گناه بزرگ و عمل زشت در بين آنها پديد مي آيد .1- كارهاي زشت آشكار مي گردد و معمولي مي شود .2- پرده هاي عفت و شرم پاره مي گردد .3- زنا كاري و تجاوزهاي ناموسي علني مي شود .4- مالهاي يتيمان را حلال مي شمارند و مي خورند .5- رباخواري شيوع پيدا مي كند .6- در كيل و وزنها ، كم و كاست مي كنند .7- شراب را به اسم نبيذ حلال شمرده و مي خورند .8- رشوه را به عنوان هديه و شيريني مي گيرند .9- به نام امانت داري خيانت مي نمايند .10-مردها خود را به شكل زنان و زنان خويش را به صورت مردها درمي آورند.11- به احكام و دستورات نماز بي اعتنائي مي كنند .12- حج خانه خدا را براي غير خدا (براي ريا و يا تجارت) بجا مي آوردند .سپس ادامه داد: كيفراين زشتي ها اين است كه خداوند آنها را از فيوضات خود محروم مي كند، تا جائي كه ماه (شوال) براي آنها مخفي مي شود به طوري كه گاهي دو شبه ديده مي شود (كه معلوم مي شود روز عيد فطر را به عنوان ماه رمضان روزه گرفته اند با اينكه روزه آن حرام بوده است) و زماني شب اول رمضان مخفي مي شود، كه دو روز آن را روزه نگرفته و به عنوان آخر ماه شعبان مي خورند و روزعيد فطر را به خيال آخر ماه رمضان روزه مي گيرند . در اين وقت بايد ترسيد از اينكه خداوند به طور ناگهاني آنها را كيفر كند (مانند زلزله و طوفان و سيل ). چرا كه به دنبال آن كارها، بلاها مردم را فرا مي گيرد، تا جائي كه كساني صبح سالم هستند ولي شب در دل خاك و قبر آرميده اند و گاهي شب سالمند و بامدادان جزء مردگان هستند. وقتي چنين روزگاري پيش آمد، لازم است انسان هميشه وصيت كرده باشد كه مبادا بلائي بر او فرود آمده و بدون وصيت بميرد و واجب است نماز را در اول وقت آن بخواند چون ممكن است تا آخر وقت زنده نباشد.هر يك از شما آن زمان را درك كرد بدون وضو نخوابد و اگر برايش امكان دارد هميشه با وضو باشد چه ترس آن است كه مرگ ناگهاني برسد، لذا خوب است با وضو باشد كه روح با طهارت خدا را ملاقات نمايد. من شما را ترساندم اگر بترسيد و آگاه نمودم،اگر آگاه گرديد و شما را پند دادم چنانچه پند گيريد پس در پنهاني و آشكار، از خدا بترسيد و نبايد كسي از شما بميرد، مگر اينكه مسلمان باشد،زيرا هر كس به جزاسلام آئيني داشته باشد ازاو پذيرفته نيست و در آخرت زيان كاراستماخذ: بحارالانوار ]]> مهدویت Tue, 05 Aug 2014 08:22:40 GMT http://baham91.ir/vdcce0qs.2bq408laa2.html