ساندیس خورهای روستایی انقلاب
شهدا نوشت:
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۵۱
Share/Save/Bookmark
 
ساندیس کلمه ناماشنا برای ما چراکه ان لفظی است که غربیان وشرقیان درباره شکوه وعزمت ایرانیانبکارمیبرند.
ساندیس خورهای روستایی انقلاب
به گزارش سرویس وبگردی همه با هم به نقل از وبلاگ منتظران بهشتی ،
ساندیس
 کلمه ناماشنا برای ما چراکه ان لفظی است که غربیان وشرقیان درباره شکوه وعزمت ایرانیانبکارمیبرندوان شکوه وعزمت رادرگرو ساندیس خوردن مردم ایران میدانند،درحالی که خوشان واقعیت را میدانندودریاچه با ان همه عزت وخروش را رها کردندوبه جویبار ها خشکیده چسبیده انددرحالی که اینحضورشکوهمندانه به دلیل ساندیس ،ساندویچ ،کیک ونوشابه نیست وهمه انان که حضور یافتند واندکی که حضورنیافتند فقط یک شعار دارندان هم مرگ برتمامی بدخواهان نظام وانقلاب،شعاری که دگردرقلب ووجود انانتثبیت شده است وبراساس یک ضرب المثل معروف بیدی نیست که به این بادها بلرزد.دوست داریم دوست داریم ساندیس خوری راچراکه درهمین ساندیس خورهابودکه اجازه ندادند که پایتان ازگلیمتان درازترشودوپای دراز شده شما را ازبیخ قطع کردند.
 http://s3.picofile.com/file/8205576300/sandis_koran_nazam.jpg
قاسمان روزگارما که روستایی بودند ویکی ازانان درروستای دورافتاده قنات ملک در استان کرمان ودیگری در روستایمیربیک از توابع جزینک زابل،حاج قاسم سلیمانی وشهیدحاج قاسم میرحسینی قاسمان روزگارمابودند وهستند وخواهندبود... .کسانی که دعوت حق را لبیک گفتند وساندیس روزگار خودرادرزیرپرچم روزگارشان سرکشیدندوازشدتشوریدگی به خدا ووطن خویش یکی ازانان همچون گل سرخ پرپرشدودیگری که لقب شهیدزنده را گرفته است.

مملکت پراز این قاسمان است هنوز                                                                                     قاسمانی جان برکف ساندیس خورهنوز

کد مطلب: 20922