۱
 
من عاشق محمدم
مذهبی نوشت
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۱
Share/Save/Bookmark
 
من عاشق محمدم
وبلاگ منتظران بهشتی نوشت : ازهمان ش ابتدایی معلوم میشود که شرارت درخونت است آ که نمادارزش پوچت است از ر ثابت می شود که مانند روباه حیله گری ودریک لحظه چشم بسته حمله ور میشوی بدون انکه بدانی کسانی هستند که این حمله رو دفع کنندوباتیری به قلبت این امرمحقق می شودتیری که همین عاشقان به محمد با فریاد من عاشق محمدم به طرفت پرتاب می کنند.ل که نمادشخصیت لوله ایی تو است که شاید در ابتدا طویل باشد وهمین امر در ابتدا به چشم بیاید ولی با گذشت زمان تکه تکه می شودوچیزی از ان باقی نمی ماند.از ی معلوم میشود یه رنگی نیستی این که معلوم است چون تنها نیستی و حمایت ازدیگران تو را رنگارنگ کرده است.آ نشان ارزش ملی کشورت است که خودت ان ازبین بردی ومنجربه بسته شدن دفترت شد .ب که نماد بدبختی توست که خودت ان را بر سر خودت اوردی .د که نشاندهنی دانایی است دانایی که به همه مردم با توهین به پیامبر ثابتش کردی که چقدر عاقلی که خودت قبر خودت را کندی.و و تو که برای این امده است که تمام حرف ها وتوهین هایت را وتو کردیم باچی؟ با من عاشق محمدم

این را بدان که تمام مسلمانان جهان توهین تو را از خاطر نمی برند توهینی که به پیامبرشان دینشان کردی وبدان که به گفته امام که همیشه این دعا را می کرد که شر دشمن را به خودش واگذار این امر بزودی تحقق پیدا می کندوهمین نشریه که درست کردی روزی جمع میشود ومانندپتکی برسرت زده خواهد شد.

من عاشق محمدم Ilove mohammad
کد مطلب: 19619
 


 
پایگاه منتظران بهشتی
۱۳۹۳-۱۰-۲۹ ۱۲:۱۱:۱۷
سلام
خسته نباشید نوشته ما را در مسابقه موج عظیم وبلاگی عاشقان محمد (ص) شرکت دهید.
یاعلی (1514)